Orientering om Foreningen

Kære bornholmer!

Hermed en kort orientering om "Bornholmerforeningen for Hillerød og Omegn".

Foreningen er en hjemstavnsforening for bornholmere, unge som ældre, bosiddende i Nordsjælland

Baggrunden for foreningens virke.

Under de triste tragiske krigsår i begyndelsen af 40-erne, hvor afstanden til øen kunne føles stor, ønskede en kreds af herboende bornholmere, at slutte sig sammen i en forening, og den 3. marts 1942 blev den stiftende generalforsamling afholdt. Formålet skulle være gennem selskabelighed, foredrag, oplæsning og lignende at bevare interessen for Bornholm. Med Gunnar Fogh som foreningens første formand tog man så fat, dels med møder og fester, men også med komedier i bornholmsk mundart.

Det medførte en ny mulighed for at mødes med andre bornholmere der også havde bosat sig i området. Denne mulighed gælder fortsat i dag, hvor der arrangeres foredrag, fortrinsvis med bornholmske emner,musik, film, fester med underholdning af bornholmsk eller lokal art og andre hyggeaftener i vinterhalvåret.

Men det vigtigste er samværet med andre bornholmere og muligheden for at tale og høre det bornholmske sprog. Vores møder foregår i GrønnegadeCentret i Hillerød.

Hvem kan blive medlem.

Enhver der er født på Bornholm eller har bornholmsk tilknytning kan blive medlem, og foreningen har pt. cirka 200 medlemmer.

 

Fordelen ved at være medlem.

Hvad får man så ud af at være medlem i en hjemstavnsforening i dag? Ja, det afhænger jo af, hvor meget hver enkelt ønsker at bevare og fastholde de bånd, der binder én til fødeøen. Ebbe Sadolins smukke tegning af en vandringsmand med Østerlars kirke i baggrunden, symboliserer vel ganske godt os bornholmere herovre. Uanset hvor vi færdes, har vi altid en bornholmsk baggrund.

Vi byder nye medlemmer velkommen i foreningen. Og andre som er interesserede i at vide mere om foreningen, er der altid mulighed for at kontakte et medlem af bestyrelsen, eller møde frem til vore møder, hvor alle er velkomne.

 

Hjemstavnsbyen.

Sammen med vore søsterforeninger har vi altid tilbud til alle medlemmer, nemlig udlejning af feriehuse på Bornholm. I "Hjemstavnsbyen", der ligger syd for Svaneke, ned til klippekysten, i delvis fredede omgivelser, ejer foreningerne 19 fritidshuse af forskellig størrelse. Der er el, køleskab,elvarme og gas samt service. Disse huse udlejes for en moderat pris til alle medlemmer, og for pensionister er der endvidere mulighed for ekstra billigt ophold udenfor højsæsonen. 

Der findes en 'link' til Hjemstavsbyen andet sted på hjemmeside.

P.b.v.

Jørgen Dam