Klippeøen

Medlemsbladet.

Medlemsbladet "Klippeøen" som udgives sammen med de øvrige bornholmske hjemstavnsforeninger i København, Roskilde, Helsingør og Næstved samt Fyn og Jylland, udsendes til alle medlemmer 6 gange om året. Bladet bringer orientering om arrangementer i foreningerne foruden artikler om bornholmske emner, orientering om bornholmsk litteratur, en oversigt over de store som små forløbne hændelser der har fundet sted på øen samt meget mere.


Kontakt bestyrelsen såfremt du ikke modtager bladet med posten