Bornholmerforening 75 år.

Formand Jørgen Dam’s tale ved jubilæumsfesten.

Man kan undre sig over at en forening som vores kan overleve i 75 år.

Den blev stiftet under helt andre vilkår end vi oplever i dag. Det var under 2. verdenskrig, det var svært at have kontakt med familien og svært at rejse til-og fra øen. Få telefoner, få biler, ingen fly, og en lang rejse om natten for at komme frem og tilbage.

I dag er det anderledes. Det tager tre timer at komme til Bornholm, der er internet, skype og facebook. Ingen problemer med at holde sig opdateret og holde kontakt med snart sagt alle mennesker på Bornholm.

Men, på internettet får man ingen kaffe, ingen hyggelig snak med andre mennesker og ingen oplevelser med gode personlige fortællinger om varierende, og spændende emner med relation til Bornholm. Ej heller nogen frokost med sild og snaps fra vores lille ø.

Det gør man her hos os., og derfor synes vi alle her at der er behov for en hjemstavsforening. Her mødes vi med ligesindede og taler om stort og småt, snakker lidt bornholmsk og vi synger en sang fra Bornholm. Dermed har vi et lokalt netværk med en fælles baggrund. Når foreningen har kunnet overleve i 75 år, og stadig være særdeles aktiv, så skyldes det først og fremmest en række ildsjæle og aktive mennesker og en fortsat opbakning fra de mange medlemmer. Vi har næste altid været omkring 200 medlemmer. Det kommer jeg tilbage til. Vi bornholmere har et sammenhold og vores fortsatte tilknytning til fødeøen.

Det er ret enestående i Danmark at der findes så mange hjemstavsforeninger fra Bornholm. Ingen andre landsdele har noget lignende, når vi ser bort fra Grønland og Færøerne.

Vi må allesammen have for øje at fortælle om – og tale med engagement om foreningen således at andre med interesse for Bornholm kan blive opmærksomme på de positive tilbud vi har her i Hillerød. Derved kan vi fortsat tiltrække nye friske medlemmer. Måske endda nogle som endnu ikke er blevet gråhårede. Vi har i dag startet en ny periode henimod næste jubilæum, som vi allesammen her, gerne ser blive til virkelighed om nogle år.

Vi har en lang historie og den skal jeg ikke gennemgå nu. Den er der skrevet om i Klippeøen, i pressen og på vores hjemmeside. Vi har også udgivet en bog om hele historien. Der er verdenspremiære på denne bog i dag, og den kan købes efter middagen. Jeg vil opfordre alle til at få fat i en kopi. Der er lagt et endda meget stort arbejde med research og at skrive denne bog, og vi skylder vores næstformand Hans-Jørn Green en meget stor tak for den kæmpe indsats.

Vi har i dag en del gæster iblandt os. Hjertelig velkommen til jer alle. Vi er glade for at i ville komme og fejre os. Først og fremmest formænd fra søsterforeningerne:

Vibeke Munk fra Helsingør

Niels Jørgen Jørgensen Roskilkde

Svend Hellisen, Vestsjælland

Finn Mortensen, Fyn og

Karlo Holm fra foreningen i København, som selv lige er blevet 75 år.

Ejvind Kristoffersen fra Jylland kunne ikke komme, men har sendt os en hilsen.

Vi ønsker Kjøvenhavn tillykke med de 75, og siger tak til jer alle for samarbejdet med Klippeøen, Hjemstavnsbyen og de hyggelige Bornholmertræf.

Klippeøen, vores blad, er også repræsenteret i dag ved Birthe Nørregård som administrerer bladet med sikker hånd. Birthe kan jo nok fortjene lidt ekstra opmærsomhed og en hilsen herfra. Hun har været den længst siddende formand for København, i 24 år, næsten en 1/3 af foreningens levetid og er fortsat formand for Hjemstansbyen. Det er en prisværdig indsats for jeres forening og Bornholm og vi takker for samarbejdet igennem de mange år.

Redaktøren Erik Jensen, or Klippeøen valgte sin kones 65 års fødselsdag i dag, men vi sender ham – og konen - en hilsen og tillykke herfra.

Formanden fra Bornholmernes Fond, Wilhelm Lind er også vores gæst i dag. Fonden har være gavmilde og givet et bidrag til at støtte vores bog. 1000 tak for det.

Også Sparekassen Bornholms Fond har støttet dette projekt. Vi sender en hjertelig tak.

Når vi kommer til vores egen forening, så er der specielt tre personer jeg vil fremhæve. Jeg beder om undskyld såfremt der en nogen andre jeg skulle have nævnt.

Byens møbelhandler Sigfred Aagesen var med til at stifte foreningen og var foreningens meget engagerede formand i 29 år. Medstifter og formand for hjemstavsbyen i 12 år. Hans hjerte for Bornholm og engagement i foreningen var efter sigende enestående så vi skylder ham en tanke i dag. Hans søn, Sten, har sendt en hilsen og en donation i anledning af vores jubilæum, og vi siger – igen – tak for dette bidrag. Sten kunne ikke være med i dag, men vi sørger for at han får en jubilumsbog.

Poul Larsen var formand i 17 år, indtil 2012 og bidrog med et stort engagement i foreningens aktiviteter.

Den tredie person som skal nævnes er modsat de to første til stede i eftermiddag. Han har været medlem i foreningen siden 1956, formand i 8 år og kasserer i 10 år, og dermed også medlem i bestyrelsen i 26 år. Derudover formand for hjemstavnsbyen i 19 år. Han var med til foreningens 25, og 50 års jubilæum. Nu er han foreningens revisor og foreningens æresmedlem. Det er Egon Petersen. Vi vil gerne give dig den første kopi af bogen, og jeg vil bede dig om at komme herop og modtage denne lille gave.

Vi må også lige huske at sende en hilsen til Grønnegadecentret hvor vi har det previlegie at holde vores arrangementer. Tak fordi vi kan benytte disse fantastiske lokaliteter.

Til slut, så skal der fra min egen side siges et stort tak til alle i bestyrelsen og vores suppleant, for det store arbejde med at arrangere festen, og i øvrigt i det daglige arbejde. Det er virkelig en fornøjelse. For resten så er der snart generalforsamling, og vi kan tilbyde en ledig post som suppleant.

Tilmelding til generalforsamling er nødvendig såfremt man ønsker at spise et par stykker smørrebrød efter generalforsamlingen. Kulsvierkoret underholder.

Jeg vil henlede opmærsomheden på vores flotte fane, og jeg vil bede jer om at rejse jer op og udbringe et trefoldigt hurra for vore forening.

Tak – og fortsat god fest.