Formand

Jørgen Dam
Hillerødvejen 9
3480 Fredensborg
Tlf.:4063 7526
e-mail: jorgen.dam@mail.dk

Kasserer

Bente Jakobsen
Rytterstien 2
3400 Hillerød.
Tlf.: 51227452
e-mail: bente-finn@jakobsen.mail.dk

Bestyrelsen

Birgit Thorup
Cirkelbuen 43
3400 Hillerød
Tlf.: 28745828
email: birgitthorup35@gmail.com

Bestyrelsen

Jørgen Thorup

Cirkelbuen 43,
3400 Hillerød

email: kildebo@tdcadsl.dk

Næstformand

Lis Petersen

Byhøjen 158,

Græse Bakkeby,

3600 Frederikssund

email: lis-ptrsn@live.dk

Suppleant

Annie Sørensen.

Tlf: 22 67 83 91

Nordvej 6
3400 Hillerød

email: nordvej6@gmail.com