Mødekalender 2023

Vi mødes i 2023:

Program og tidspunkter opdateres her på hjemmesiderne og i Klippeøen.

Bemærk: Med mindre andet er angivet afholdes vores arrangementer i Grønnegadecentret, Grønnegade 15 i Hillerød.

Listen er opdateret 23. januar.

2023

12. februar

Vi har aftalt med Jens Svane Boutrup at han kommer og fortæller os om Bornholms Teater. Jens er teaterdirektør på teatret siden 2008 og vil bl. a. fortælle os om 200 års jubilæet næste år som bliver fejret på behørig vis ligesom markeringen af den første teaterforestilling i Danmark for 300 år siden.

Jens er bl.a. uddannet teaterinstruktør ved Brooklyn College, City University of New York 2003 og ligeledes medlem af bestyrelsen for Bornholms kulturuge.

Vi starter kl 14.

Det koster dkk. 50 for medlemmer og 75 for andre. Det inkluderer kaffe med kage.

 

12. marts.

Vi holder generalforsamling i henhold til vedtægterne søndag den 12. marts kl. 13.00. Vi samles i Grønnegadecentret, Grønnegade Hillerød.

Efter generalforsamlingen serveres 2 stk. smørrebrød + kaffe. Foreningen er vært ved dette traktement. Drikkevarer kan købes. Er man ikke medlem i foreningen koster maden dkk 50,-

Vi slutter eftermiddagen med et amerikansk lotteri.

Tilmelding til spisning er nødvendig til Bente på telefon 51227452 eller email (bentefinn@jakobsen.mail.dk) senest den 7. marts.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Forslag fra medlemmer.

6. Valg af:

  • A. Bestyrelsesmedlemmer.
  • B. 2 suppleanter.
  • C. 1 revisor + revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Det reviderede regnskab vil være fremlagt til eftersyn ved generalforsamlingen.

 

16. april

Reservér dato. Program endnu ikke fastlagt.

 

10. juni

Denne dag inviteres til det store traditionelle Bornholmertræf. Alle medlemmer i de danske bornholmerforeninger er inviteret. Det er denne gang vores venner i København som arrangerer og vi ved at vi skal spise på en berømt restaurant og have både rundvisning og pandekager på Københavns rådhus.

Information om priser og tidspunkter kommer som de bliver tilgængelige.