Mødekalender 2018

Vi mødes i 2019:

Program og tidspunkter opdateres her på hjemmesiderne og i Klippeøen.

listen er opdateret 28. januar.

Kommende arangementer til kalenderen:

Søndag den 24. februar kl. 14.00: De underjordiske på Bornholm

Foredrag med antropolog Lars Christian Kofoed Rømer: De underjordiske på Bornholm.

Lars Rømer har skrevet en ph.d. afhandling om dette emne. Til nogens overraskelse fik han midler fra Det Frie Forskningsråd hertil, og har bl.a. stået på hovedet i arkiverne i Dansk Folkemindesamling. Det vil han fortælle om denne eftermiddag.

Der findes mange fortællinger om underjordiske på Bornholm. De er små menneskelignende væsner, der især bor i øens gravhøje. Her gemmer de guld og andre skatte, som de vogter. Underjordsfolket har en konge, som hedder Ellestingeren eller Ellekongen.

“ Det der gør de underjordiske noget specielle er, at de optræder som militante beskyttere af Bornholm”, siger Lars Rømer til DR Bornholm. “Det findes ikke i samme udstrækning andre steder”, fortsætter han. Han mener ikke, at det er vigtigt, om bornholmerne eller andre tror på ‘de underjordiske’. “Det handler mere om, hvordan vi taler om vores historie Og hvordan vi taler om vores nutid og vores omgivelser, som der ligger noget i. Uanset om man tror på det eller ej,” siger Lars Rømer.

“- Men jeg har da mødt flere, for hvem det her er ganske virkeligt”, understreger han.

Se også her:

http://www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/underjordiske.aspx

Arrangementet foregår i Grønnegadecentret, Grønnegade 15, Hillerød.

Vi serverer kaffe & kage for dkk. 50 ved indgang.

 

Generalforsamling den 10. marts kl. 13.00.

Vi afholder generalforsamling i henhold til vedtægterne søndag den 10. marts kl. 13.00. Efter generalforsamlingen serveres 2 stk. smørrebrød og 1 øl eller vand + kaffe, pris dkk 75,-. Betaling ved indgang.

Tilmelding til spisning er nødvendig, til Bente på telefon 51227452 eller email senest den 5. marts.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Forslag fra medlemmer.

6. Valg af:

A. Bestyrelsesmedlemmer

B. 2 suppleanter.

C. 1 revisor + revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Det reviderede regnskab vil være fremlagt til eftersyn ved generalforsamlingen.


Adressen er
Grønnegade 15, 3400 Hillerød

 

Fritz Madsen spiller Henning Køie musik. 7. april kl. 14.00.

Vinterens sidste arrangement. Fritz har lovet at underholde med musik af - og anekdoter om Henning Køie.

Bemærk: Arrangementet foregår IKKE i Grønnegadecentret, men hos DanHostel, Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød.

Tilmelding senest 1. april nødvendig, til Bente på telefon 51227452 eller email. Pris dkk 75,- betales ved indgang. Der er begrænset plads, så vi benytter ’først til mølle’ princip.

Se opdateringer på hjemmeside.